Quy trình cầm đồ


– Quý khách đến giao dịch trực tiếp chỉ cần lưu tâm bước 1 , 4 , 5 và 6. Toàn bộ quá trình không đến 05 phút.

– Quý khách muốn sử dụng dịch vụ cầm đồ online, hãy xem theo đường dẫn Fone – Máy tính – email để được rõ hơn.

quy trình cầm đồ online