Định giá Online

Chúng tôi định giá tài sản cầm online, giúp quý khách không tốn thời gian di chuyển đến cửa hiệu.

Quý khách vui lòng nhập đủ các thông tin bên dưới. 

Tài sản cần định giá :

Model /Trọng lượng(vàng):

Tên Quý Khách :

Số Điện Thoại :

Địa chỉ Email :

Số tiền muốn được vay (VNĐ) :

Thời hạn cần hỗ trợ :

Tình trạng tài sản - Quý khách hãy mô tả chi tiết :

Quý khách gửi kèm hình ảnh thật của tài sản (nhỏ hơn 1M) :